Pracownia CECH

Pracownia CECH to miejsce pracy twórczej i pierwsza miejska stolarnia w Toruniu.
Pracujemy przede wszystkim z drewnem, ale interesujemy się szeroko pojętym rzemiosłem i wytwórstwem dlatego będziemy rozwijać się także w innych kierunkach i p
oszerzać naszą ofertę.

W pracowni można wziąć udział w warsztatach ze stolarki i renowacji, podczas których powstawać będą piękne przedmioty użytkowe z drewna, a stare meble odzyskiwać będą swój dawny urok. Można także popracować w pracowni na godziny i korzystając z udostępnionych narzędzi samodzielnie coś zmajstrować.

Pracownia CECH to również miejsce spotkań z rzemieślnikami, dyskusje, debaty skupione wokół rzemiosła, wytwórstwa, lokalnych inicjatyw twórczych.

To także doradztwo, wspólna praca twórcza, oferta spędzania czasu dla grup zorganizowanych i wiele więcej. 

W Pracowni znajdziecie także Stowarzyszenie Twórcze CECH, z którym wspólnie pracujemy nad ofertą działań Pracowni.